Nye retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene

Miljøverndepartementet har utarbeidet statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene. Alle kommuner må nå lage planer for å redusere klimagassutslippene. Retningslinjene skal legges til grunn og gi veiledning for kommunenes planlegging for reduksjon av klimagassutslipp.
Småkraftforeninga ga konkrete innspill til arbeidet med retningslinjene.

Det er særlig punkt 4b om innholdet i planene at småkraften vil måtte få et naturlig fokus i kommuner med slikt potansiale.

Se link for mer info.