Riis-Johansen ønsker fart i småskala vindkraftproduksjon

Olje- og energiministeren ønsker å økt etablering av småskala vindmøller. Statsråden lover ut kr 150 000 til to fylkeskommuner som har de beste planene for bygging av småskala vindmøller.
Småkraftforeninga er glade for statsråden fokus på det potensialet som ligger i småskala vindkraft. Mange steder ligger det utvilsomt godt til rette for slik energiproduksjon.

Riis-Johansen sier videre at han har bedt NVE om å lage en rettleder om planlegging og bygging av småskala vindmøller.

Småkraftforeninga organiserer som kjent også vindkraftprodusenter og er positive til statsrådens initiativ.