Valutalån gir høy risiko

Enkelte kraftverkseiere har valgt å gå utenlands for å finansiere kraftverket. Norge har et rentenivå som stort sett ligger over de fleste andre land (hvis en ser bort fra enkelte særtilfeller som skyldes finanskrisens ettervirkninger).
Både japanske Yen og ikke minst sveitserfranc er populære valutaer.

Men risikoen er også vesentlig høyere enn der inntektene og lånet er i samme valuta. Risikoen er på mange måter dobbel; 1. Egen valuta kan synke, og 2. lånevalutaen kan styrke seg. Resultatet kan bli en effektiv rente på opp mot 30%.

Ved å legge lånet over i utenlanskvaluta vil du betjene lånet med renter og avdrag i den aktuelle valutaen. Dette veksles mot norske kroner ved terminforfall. Renten er basert på det aktuelle lands rentenivå.

Opptak av valutalån medfører en risiko så lenge låntaker har sine inntekter i norske kroner.

Hvorvidt det vil være lønnsomt med valutalån avhenger av hvilken kurs valutalånet trekkes opp til, målt mot hvilke kurser og renter det blir nedbetalt til.

Det gunstigste er en høyest mulig kurs ved opptrekk av lånet, enten fordi lånevalutaen er spesielt sterk, eller fordi norske kroner er spesielt svak.

Småkraftforeninga advarer mot valutalån i de tilfeller belåningsgraden er høy (lav egenkapital).