Eksemplene strømmer på

Småkraftforeninga er de siste dagene blitt kontaktet av en rekke utbyggere som nå vurderer å utsette igangdrift av sine småkraftverk. Årsaken er selvsagt den usikkerheten som har oppstått når det ble klart at det er inngått avtale med Sverige om et felles grønt sertifikatmarked fra 01.01.2012. Samtidig ble det ikke gitt signaler om noen overgangsordning. Dermed er det få som tør å sette i gang produksjon nå siden de da risikerer å ikke bli med i sertifikatordningen fra 2012.
Småkraftforeninga arbeider med å få på plass garanter fra regjeringen men det kan pga. valget trolig ta noe tid.

I mens anbefaler Småkraftforeninga at man ikke starter opp produksjonen, men venter til en eventuell garanti er gitt.