Regjeringen ønsker grunneiereide småkraftverk

I en nettnyhet på regjeringen.no presiserer regjeringen at den ut fra landbrukspolitiske hensyn ønsker at grunneierne selv eier småkraftverkene og leverer i strømnettet. Landbruks- og matdepartementet sier videre at småskala vannkraftproduksjon er viktig både energipolitisk og distriktspolitisk. Det er behov for mer kraft, og økt utbygging kan bidra til å trygge arbeidsplassene i distriktene. Samtidig er det er viktig å bevare legitimiteten og miljøhensynene i utbyggingen. Derfor ønsker regjeringen å satse på vannkraft, blant annet ved å bevilge midler til forskning.
Småkraftforeninga er glade for støtten fra landbruks- og matdepartementet, og ønsker et videre tett samarbeid.

Se link for mer info.