Sp blir småkraftgarantisten også i “ny” regjering

Gårsdagens valg medfører at rødgrønn regjering fortsetter, dog med et styrket Ap og et svekket Sv. Det som nå er klart er at det skal forhandles frem en ny regjeringsplattform, “Soria Moria II”. Småkraftforeninga vil selvsagt gi innspill til dette arbeidet, og vi håper nå vi kan unngå flere snubletråder av typen fylkesviseplaner og begrensninger på sertifikatstøtten.
Vi håper også at Sp beholder Olje- og energiministerposten, først og fremst for å skape kontinuitet i kanskje den statsrådposten med hyppigste skifter de siste årene. Dernest har Terje Riis-Johansen kommet med en rekke gode tiltak og forslag til tiltak som vi håper han får lov til å sluttføre. Det siste gjelder ikke minst sertifikatsaken hvor det blir presserende å få på plass garantier om tilbakevirkende kraft så raskt som mulig.

Riis-Johansen og øvrig politiske ledelse i OED har i det hele vist stor forståelse for småkraftens behov, og vi håper derfor at de får lov av Stoltenberg til å fortsette.