Nytt fornybarenergi departement – FED

Småkraftforeninga har tidligere lansert et forslag om å etablere et fornybarenergi departement, FED. Hensikten vil selvsagt være å sette et enda sterkere fokus på fornybar satsningen og klimautfordringene.
Samtidig vil et eget fornybart departement skape et klarere skille mot den dominerende olje- og gassektoren i dagens olje- og energidepartement.

I stadig flere europeiske land knyttes det egne departementer opp mot klimautfordringene. Både Danmark og i England har allerede fått på plass egne “klimaministre”.