Konstruktivt møte med energiministeren

Småkraftforeninga møtte i dag olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for å diskutere mulige overgangsordninger med innføring av et grønt sertifikatmarked fra 2012. Småkraftforeninga skisserte ulike muligheter for overgangsregler som ble godt mottat av statsråden. Han forventer avklaring i løpet av kort tid, trolig et par måneder. Småkraftforeninga presiserte hvor viktig det er å få på plass en rask løsning fordi det er en situasjon med byggestopp i bransjen.