Intens drakamp om olje- og energiminsteren

Det pågår nå en intens dragkamp om de ulike ministerpostene og AP har fått los på olje- og energiministeren. Småkraftforeninga har tatt til orde for kontinuitet i kanskje den statsrådposten med de hyppigste utskiftningene, men det kan se ut som om AP kan få denne posten etter høstens valg.
Småkraftforeninga vil selvsagt samarbeide med den nye ministeren uansett partitilhørighet, men peker på at SP og Terje Riis-Johansen har fått til mye positivt for småkraften det siste året.

Mange saker er blitt påbegynt og krever en avslutning. Sertifikatsaken, nytt nettregime og nye anleggsbidragsregler er noe av det som olje- og energiministern må gripe fatt i uansett hvem som måtte bekle denne viktige posten.