Seminar om eiendomsrett i Oslo

Dekar AS arrangerer 20. oktober et halvdagsseminar i Oslo om hvordan avklare eiendomsretten til fall. Seminaret inneholder tre hovedbolker:
1. Eiendomsdanningen i Norge v/ prof. Hans Sevatdal, UMB.
2. Hvem eier fallet? v/ jordskiftekandidat Una Dahlen-Kalvaag, Dekar AS.
3. Når den ene ikke vil… v/ jordskiftekandidat Lars Håvard Verkland, Dekar AS.

Kurset arrangeres på Rica Holberg Hotell Oslo fra kl 1200 – 1500.

Kursavgift: 800 kr inkl. enkel servering.

Påmelding: lars@dekar.no senest en uke før kursdato.

Se link for fullstendig program.

Dekar AS er en samarbeidspartner til Småkraftforeninga.