Mye uavklart om overgangsordningene

Småkraftforeninga har i kveld snakket med statssekretær Sigrid Hjørnegård i OED, og hun sier at eksisterende småkraftverk ikke er utelatt fra en overgangsordning, men at det arbeides med å finne en løsning også for disse kraftverkene. I tillegg har Nationen (http://www.nationen.no/politikk/article4630534.ece) pekt på enda en spesiell gruppe:

“Kva med dei som alt har opna kraftverka før den 7. september i år?

– Det spørsmålet skal vi jobbe vidare med, for vi hadde ikkje kome langt nok til å ta den problemstillinga med her. Det viktigaste var å skape tryggleik for dei som byggjer ut nå eller som skal begynne å byggje ut. Så få vi heller kome tilbake til dei som alt har bygd ut etter kvart, seier Riis-Johansen. ”

Igjen bekrefter OED at de kraftverkene som er bygd på tidligere lovnader, skal få en løsning.

Småkraftforeninga er helt tydelig på at forsikringene i Soria Moria II vil være helt uten troverdighet dersom tidligere garantier anulleres.

Hvis Navarsetes lovnader i dag ikke skal høres ut som et ekko fra 2003, er det helt sentralt at også 2004 kraftverkene kommer med.