NorGer sjøkabel under planlegging

Lyse og Agder Energi ønsker sammen med en sveitsisk partner å etablere en ny 1400 MW likestrømskabel mellom Norge og Tyskland. Kabling til utlandet er helt avgjørende for fornybarsatsningen i Norge. Uten slike kabler vil blant annet de kommende grønne sertifikatene medføre prisras, noe som vil hindre ny produksjon samtidig som eksisterende produksjon kan få alvorlige problemer.
Småkraftforeninga er derfor glade for NorGer initiativet og håper at satsningen får grønt lys av norske myndigheter.

Politikerne må ta inn over seg behovet for flere utenlandskabler og at gir grønt lys til de prosjektene som ligger best ann rent tidsmessig.

Se link for mer info om NorGer.