Sjøkabel mellom Norge og England

Parallelt med NorGer planene varser Statnett at de er blitt enige med britiske myndigheter om å utrede en sjøkabel og/eller et mulig offshore nett mellom landene. Småkraftforeninga er selsvagt også positive til dette initiativet og håper en slik kabel/nett er på plass så raskt som mulig.
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/utilities/article6863828.ece

Se link for mer info.