Vindkraft truer vissnok villaksen

Som om vindkraften ikke hadde nok å stri med, så lanseres enda en negativ vindkraftvinkling. Nemlig via vannkraften. Siden vindkraften øker regulerkraftbehovet, vil økt vindkraftutbygging medføre en hardere effektkjøring av magasinene, og vips så truer vindkraften villaksen.
Småkraftforeninga er smått oppgitt over enkeltes innsats på å krisemaksimere og problematisere vindkraften.

Se link for mer info.