Avklaring om olje- og energiministeren i dag

Det er grunn til å tro at det kommer en avklaring i løpet av dagen om hvem som skal bekle olje- og energiministerposten fremover. Småkraftforeninga har tidligere tatt til orde for at kontinuitet må vektlegges siden det har vært svært hyppige skifter av statsråder på denne posten.