Eget klimadirektorat

Småkraftforeninga lanserte før valget et forslag om å etablere et eget fornybarenergi departement. Det får vi ikke denne perioden, men vi har fått et eget klimadirektorat hvor Statens forurensningstilsyn, SFT, også får klima inn i navnet.
Det er imidlertid avgjørende at dette «nye» direktoratet får reell gjennomslagskraft og ikke bare blir et plandokumentfabrikk med svulstige målsetninger uten reell gjennomføringsevne.

Se kapittel 12 i Soria Moria II (link)