LMD er fortsatt svært positive til småkraften

Landbruks- og matdepartementet ved Lars Peder Brekk bekrefter sin posisjon som en av småkraftens største støttespillere. I LMDs budsjettproposisjon tar Brekk til orde for at etablering av flere småkraftverk er blant de viktigste målsetningene for nå klimautfordringene i landbruket.
I tillegg slår landbruks- og matministeren fast at han vil fortsette med å gi støtte til prosjekter i regi av aktørene i småkraftnæringa som tar sikte på mobilisering og kompetanseheving.

Helt konkret nevnes muligheten til benytte bygdeutviklingsmidler i fylkene til utgreining og forprosjektering av mulige småkraftprosjekter.

Småkraftforeninga mener det siste er svært viktig siden bare det å utarbeide en konsesjonssøknad i dag koster mellom 100 000 – 150 000 kr, og er dermed blitt en reell barriere for utbygginger i egen regi.

Se link til LMDs budsjettdokument (s. 62 og 82).