NVE foreslår endringer i DEA-scoren

NVE presenterte på Energidagene i dag omfattende endringer i nettselskapenes inntektsrammeregulering. Nettselskaper med et stort småkraftpotensiale i sitt område har i dag en negativ påvirkning på disse nettselskapenes inntektsrammer, mens det fra 2010 så skal inntektsrammen korrigeres for småkraftpotensialet slik at det ikke slår negativt ut.
Småkraftforeninga er positive til endringene, emn forutsetter at småkraftprodusentene ikke får økte innmatningskostnadene som følge av reguleringsendringene.

Endringene vil fjerne dagens negative incentiver knyttet til det å bygge ut infrastruktur som skal betjene småkraftverkene.