Småkraftforeninga ønsker fokus på utbygging i egen regi

Småkraftforeninga har i alle år arbeidet for at fallrettighetshaverne selv skal realisere sine egne fall. Det er som kjent da man får den største verdiskapningen. Sist tirsdag besøkte Småkraftforeninga sammen med Bondelaget to av Småkraftforenigas medlemmer, heriblant Folkestad Kraft AS (bildet).
Folkestad Kraft kan tjene som et godt eksempel på driftige grunneiere som tok grep og realiserte eget kraftverk. Som hos de fleste andre gode prosjekter manglet de ikke på tilbud fra såkalte industrielle partnere, men grunneierne holdt hodet kaldt og gikk for utbygging i egen regi, noe de ikke har angret på siden.

Største andelshaver i Folkestad Jørgen Holthe forteller om hvordan kraftverket har utviklet seg til å bli noe tilsvarende en mini hjørnesteinsbedrift i bygda Folkestad og at kraftverket bidrar til fellesskapet og lokalsamfunnet på en rekke måter.

Småkraftforeninga håper at flest mulig innser at verdiskapningen er klart størst når man bygger ut kraftverket i egen regi.