Store vindressurser også på Østlandet

Norges vassdrags og energidirektorat, NVE, har nok en gang lagt ned et stykke imponerende arbeid når de nå presenterer sitt splitter nye vindatlas. 200 kraftige datamaskiner har i et halvt år regnet ut vindstatistikk for hele landet, og resultatene er oppsiktsvekkende, fordi de viser at det er gode vindressurser også i innlandet for eksempel på Østlandet.
Denne databasen innebærer at grunneiere på en svært enkelt måte kan finne ut om det er liv laga for en eller flere vindmøller på sin eiendom, og NVE skal ha stor honnør for at det har satt av ressurser til denne kartleggingen.

Men som med alt annet som er bra så er det alltid en bakside av medaljen. Så også her. Småkraftforeninga frykter at historien skal gjenta seg og at vi vil oppleve det samme som da NVE la ut sin oversikt over småskala vannkraftressursene på nettet.

Da poppet det opp såkalte industrielle partnere som paddehatter en regntung høstdag. De skulle realiserer småkraftprosjektene for grunneier. Problemet var at de også tok mesteparten av verdiskapningen og grunneier satt mer eller mindre ribbet tilbake. Det er en betydelig risiko for at historien skal gjenta seg og at grunneiere ikke er klar over verdien av ressursen. Det er liten tvil om at vindkraftressursene i mange tilfeller kan bli like mye verdt som småskala vannkraftrettene.

Småkraftforeninga har som kjent åpnet for å innta småskala vindkraftverk som medlemmer, og vi ser det som vår oppgave å arbeide for at rettighetshaverne skal vite den reelle verdien på sin vindkraftressurs og for at de industrielle partnerne ofte med overraskende god hjelp av kommunene, ikke skal tilegne seg også vindkraftressursene til grunneier.

Småkraftforeninga tilbyr nå alle som ønsker det gratis veiledning om småskala vindkraftutbygging, og oppfordrer alle interesserte til å kontakte oss.

Selve databasen blir gjort tilgjengelig på NVEs hjemmesider om ikke lenge.