Småkraftseminarer i Nordland

Småkraftforeninga arrangerer i samarbeid med Norges Bondelag en seminarserie om bygging av eget småkraftverk. Sted:Fru Haugans Hotell, Mosjøen: 28.10.09
Quality Hotell Grand, Narvik: 29.10.09

Foreløpig program:
1000-1015 Velkommen
1015-1045 Gjennomgang av grunneieravtaler
1045-1115 Planlegging/prosjektering av småkraftverk
1115-1200 Lovverk, søknader og saksbehandling

1200-1245 Lunsj

1245-1315 Rørgater – typer – dimensjoner – klasser
1315-1345 Finansiering og grønne sertifikater
1345-1415 Pause med kaffe og frukt
1415-1445 Kraftmarkedet og omsetning av kraft
1445-1500 Oppsummering

Hovedforedragsholdere: Daglig leder Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga
Prosjektleder Terje Engvik, Prosjekt småskala kraftverk, Norges Bondelag.

I tillegg vil det bli innlegg fra NVE og lokal bank.

Påmelding innen 22. oktober til Nordland Bondelag tlf. 75 50 60 60
eller e-post: nordland@bondelaget.no

Deltakeravgift: kr. 500,-. Dette inkluderer også lunsj.