Ål har status kritisk truet på rødlista (2006)

Vår vanlige ål (ikke havål) har dessverre hatt en negativ bestandsutvikling, og får kanskje endret status når den nye rødlista presenteres i løpet av 2010. Det får igjen innvirkning på de småkraftprosjektene som har ål i vassdraget. NVE vil i slike tilfeller stille krav til inntaket slik at ålen ikke havner inn i rørgata og turbinen.
Det er ikke kjent for Småkraftforeninga om de finnes grinder eller andre stengsler som kan holde ålen ute fra inntaket, og vi er derfor svært interessert i å komme i kontakt med noen som mener de har en løsning på problemet.