Stort kraftoverskudd i Norden

Kraftoverskuddet i Norden kan bli hele 50 TWh i 2020. Det kan, hvis ikke det legges til rette for mer eksport, kunne gi en lang periode med svært lave kraftpriser. For de som blir sertifikatberettiget vil selvsagt sertifikatene buffre prisfallet, mens de som faller utenfor sertifikatordningen, vil på en måte bli straffet dobbelt siden sertifikatene i seg selv vil medvirke til at prisene vil falle.
Løsningen er selvsagt å øke overføringskapasiteten til EU området, dvs. kabling.

Trolig må vi ha en 10-12 utenlandskabler av typen NorNed (700 MW) for å løse situasjonen. Og det er flere som går med planer om å bygge slike kabler. Statnett har planer om en NorNed 2 og en NorLink (2×700 MW) til Tyskland. Sistnevnte er i direkte konkurranse med NorGer sine planer om en 1400 MW kabel fra Sør-vestlandet til Nordsjødelen av Tyskland.

For kort tid siden ble det også klart at Statnett planlegger en kabel til England.

Aller først er imidlertid Skagerak 4 prosjektet (600 MW) til Jylland) som skal være i drift i 2014.

Småkraftforeninga ønsker i utgangspunktet ikke å blande seg inn i debatten om hvem som skal få konsesjon til kablene, men støtter de prosjektene som blir bygget ut raskest.

Det sentrale er at vi får opp overføringskapasiteten raskt, og det vil være en forutsetning for å i det hele tatt innføre et sertifikatmarked. I tillegg må det investeres kraftig i innenlandsnettet, noe som blant annet den fastlåste nettsituasjonen i Sogn og Fjordane kan være et eksempel på.