Energi- og miljøkomiteen er klar

Fordelingen av de folkevalgte i de ulike komiteene er nå klar. Energi- og miljøkomiteen er komiteen som behandler alle saker knyttet til energiproduksjon småkraften inkludert.
Komiteen har fått mange nye ansikter, men det er også noen “gamle travere” der.

Komiteen har disse medlemmene:

Leder Sande, Erling Sp
Første nestleder gruppestyret Meling, Siri A. H
Andre nestleder Sund, Eirin Kristin A
Medlem Astrup, Nikolai H
Medlem Grimstad, Oskar Jarle FrP
Medlem Henriksen, Per Rune A
Medlem Hjemdal, Line Henriette KrF
Medlem Lødemel, Bjørn H
Medlem Marthinsen, Marianne A
Medlem Rudihagen, Torstein A
Medlem Skumsvoll, Henning FrP
Medlem Solvik-Olsen, Ketil FrP
Medlem Strøm, Tor-Arne A
Medlem Valen, Snorre Serigstad SV

Småkraftforeninga ser frem til et godt samarbeid med alle komitemedlemmene.