Tiltak som hindrer ål i inntaket

Småkraftforeninga etterlyste nylig tiltak som kan hindre at ålen, som har status som kritisk truet art, havner i inntaket. Nå er vi blitt gjort oppmerksomme på at bruk av lys kan forhindre at ålen svømmer inn i inntaket. Dette ble vurdert som et tilfredsstillende tiltak av Kvinesdal kommune nylig.
Vi takker for tipset og sender det videre til NVE.