Vellykket seminar om fallretter, eiendomsforhold og jordskifte

Dekar AS arrangerte i samarbeid med Småkraftforeninga et seminar om hvordan avklare hvem som eier fallet, eiendomsdanning i Norge og bruksordning som konfliktløsningsmodell. Et 50 talls interesserte hadde funnet veien til Rica Holberg Hotell i Oslo for å høre blant annet foredrag fra Hans Sevatdal, professor i jordskifte ved UMB, samt fordedragsholdere fra Dekar AS. Dekar AS er forøvrig et firma som bistår grunneiere/utbyggere med å avklare fallretter og andre forhold knyttet til eiendomsretten.
Småkraftforeninga har en samarbeidsavtale med Dekar AS som gir rabatt på Dekars tjenester. Se http://www.dekar.no/d4WATMtbU2-.144.idium