Småkraftforeninga møtte Auke Lont

Småkraftforeninga hadde i dag et konstruktivt møte med administrerende direktør i Statnett Auke Lont. Formålet med møtet var å presentere Småkraftforeningas syn på nettutfordringene som bransjen står ovenfor.
Småkraftforeninga tok opp behovet for økt nettkapasitet i Norge, behovet for økt kabling til utlandet, nye anleggsbidragsregler og ikke minst behovet for en omlegging av tarifferingen på alle nivåer.

I det hele er Statnett og Småkraftforeninga samstemte på at det er et behov for en ny nettpolitikk for å kunne utløse fornybart potensialet i Norge. Småkraftforeninga støtter også Statnetts konsesjonsøknader gjeldende nye sentralnettsprosjekter deriblant Ørskog-Fardal linja.

Småkraftforeninga poengterte at det har liten virkning å innføre et felles sertifikatmarked fra 2012, når tilknytningsstoppen pga. manglende nettilgang sprer seg til stadig større områder.

Nå er nettet i mer eller mindre hele Sogn og Fjordane fullt. Det samme gjelder på Summøre. Også i BKK sitt område er det store kapasitetsproblemer. I tillegg varsler Helgelands Kraft om fulle nett i deres område.

Dette betyr i klartekst at fornybarpotenasielt i Norge er sterkt begrenset og at det ikke vil bli noen løsning før nye sentralnetts- og enkelte regionalnettslinjer er på plass.

Dessverre er dette svært tidkrevende prosesser men det er OED som er konsesjonsmyndighet og som KAN skjære igjennom og gi konsesjon til de omsøkte prosjektene.