Småkraftseminarer i Mosjøen og i Narvik

Småkraftforeninga arrangerer i samarbeid med Nordland Bondelag småkraftseminarer i Mosjøen 28/10 og Narvik 29/10. Seminaret i Mosjøen foregår på Fru Haugans Hotell onsdag 28/10 fra kl 10-15.Seminaret i Narvik avholdes på Quality Hotell Grand torsdag 29/10 fra kl 10-15.

Programmet er tilnærmet identisk:

1000-1015 Velkommen v/ Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga
1015-1100 Grunneiersamarbeid og avtaler, Terje Engvik, Bondelaget
1100-1145 Planlegging/prosjkektering av Småkraftverk, Bjørn Lauritzen
1145-1245 Lunsj

1245-1315 Konsesjonssøknad og saksbehandling, Gry Berg, NVE
1315-1345 Finansiering, Sparebank 1 Nord-Norge
1345-1415 Rørgater, klasser og typer, Ståle Haugen, Br. Dahl (kun Mosjøen).

1415-1430 Kaffepause.

1430-1500 Kraftmarkedet, omsetning av kraft og sertifikater, Bjørn Lauritzen

1500 Avslutning

Påmelding Nordland Bondelag 75 50 60 60 eller e-post: nordland@bondelaget.no

Deltageravgift: 500 kr som inkluderer lunsj.