Vellykket småkraftseminar i Åmli

Om lag 25 interesserte møtte opp til småkraftseminar i Åmli kommune, Aust Agder. De fremmøtte fikk høre foredrag fra Brødrene Dahl, Småkraftkonsult, Innovasjon Norge og ikke minst fra Småkraftforeninga.
Småkraftforeninga fortsetter allerede i morgen sin seminarserie i Mosjøen og i Narvik torsdag. Seminarene i Nordland er et samarbeidsprosjekt med Norges Bondelag og Nordland Bondelag.

Småkraftforeninga ønsker økt fokus på fallrettighetshavernes muligheter, noe som er blitt særlig relevant etter at sertifikatene endelig ser ut til å bli en realitet. Sertifikatene vil medføre at langt flere småkraftprosjekter vil bli lønnsomme.