Småkraftseminar i Mosjøen og Narvik

Nordland har et betydelig småkraftpotensiale som dessuten vil øke kraftig når sertifikatene kommer. Av den grunn var det ønskelig å gjennomføre kompetansehevende kurs i regionen. Om lag 30 interesserte møtte for å få med seg foredrag fra Bondelaget, Sparebank 1 Nord-Norge, Brødrende Dahl, NVE og Småkraftforeninga.
Småkraftforeninga håper seminarserien bidrar til økt kompetanse slik at flere vurdere utbygging og gjerne i egen regi.