Småkraftseminar på Skei

Småkraftforeninga og Dekar AS inviterer til småkraftseminar 10. november 2009 på Skei Hotell i Jølster. Seminaret begynner kl: 19-22

Tema: Hvordan komme i gang med en småkraftutbygging – avgrensing av fallretten, nødvendige avtaler, kraftomsetning, finansiering m.v.

Info og påmelding:

post@dekar.no eller 73974500

Se link for fullstendig program