Ingen snarlig løsning på NVEs konsesjonskø

Oppdatert statistikk fra NVE viser at det ikke er noen snarlig løsning på konsesjonskøproblematikken. Totaltallet på søknader som NVE har til behandling per oktober 2009 er som følger:
Til behandling: 195 (2,2 TWh)
Til kvalitetssikring: 113 (1,1 TWh)
I kø: 220 (2,2 TWh)
Sum 528 (5,5 TWh)

Dermed må det fortsatt påregnes flere år i saksbehandlingskø. NVEs statistikk viser at NVE forsåvidt er godt i rute sammenlignet med fjoråret. NVE har per oktober saksbehandlet flere søknader enn i 2008. Trolig vil NVE nå målet om minst 75 saker i 2009.

Konsesjoner Avslag
Ant. GWh Ant. GWh
2004 25 250 0 0
2005 35 440 2 7,1
2006 42 470 8 50
2007 55 630 12 114
2008 44 540 11 137
2009 42 444 15 147,4