Overføring av konsesjonsmyndighet til fylkeskommunene

OED melder i dag om at de har hatt forberedende møter med fylkeskommunene om overføring av konsesjonsmyndighet fra NVE til fylkeskommunene gjeldende konsesjonssaker for mikro- og minikraftverk (< 1 MW). Begrunnelsen for å overføre myndighet fra NVE til fylkeskommunene, er å øke det lokale selvstyret og redusere konsesjonskøen. Det er imidlertid NVE som fortsatt skal forberede sakene og foreslå en innstilling ovenfor fylkspolitikerne. Behandling av saker som gjelder vernede vassdrag overføres ikke. Saker som ikke krever konsesjon skal som før behandles av kommunene som vanlige byggesaker. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2010. Se link til pressemeldingen.