Småkraftforeninga holdt innlegg på Biri

Småkraftforeninga var invitert til å orientere om kommende grønne sertifikater og nye muligheter for etablering av småskala vann- og vindkraftverk. Om lag 150 deltagere, deriblant en kontigent fra Landbruks- og matdepartementet, deltok på seminaret.
Småkraftforeninga redegjorde for det økte potensialet samt hvordan man kommer i gang med planlegging og bygging av et småkraftverk.