Haga vil eksportere fornybar kraft

I et innlegg på Aftenbladet.no 23. oktober i år tar tidligere Olje- og energiminister Åslaug Haga til ordet for en omfattende satsning på eksport av norsk fornybar energi til Europa. Haga nevner at de kortsiktige tiltakene er økt sastning på bioenergi, vind på land og småkraft.
Hun mener også at saksbehandlingen må bli mer effektiv. Haga mener en forutsetning for vår satsning er et rungende ja til EUs fornybar direktiv. Der er hun helt på linje med Småkraftforeninga som lenge har ment at Norge bør være svært positive til dette direktivet.

Haga avslutter med følgende:

«Våre økte energiressurser blir således en viktig eksportressurs. Dette kan gjøres parallelt med at vi nyttiggjør oss energien her hjemme til økt industriell eksport.
Utvikling av fornybar energi gir muligheter som innebærer at vi både kan ta vare på klimaet og utvikle industri. Vinn-vinn er mulig!»

Så sant det som det er sagt!