Konstruktivt møte med Aps fraksjon i Energi- og miljøkomiteen

Småkraftforeninga ga i dag en orientering om småkraftbransjen for Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets energi- og miljøkomite. En lydhør gruppe fikk en presentasjon av Småkraftforeninga, småkraftbransjen og de mest sentrale næringspolitiske sakene.
Nettilgang, NVEs konsesjonskø og behov for overgangsordninger knyttet til de kommende sertifikatene, ble belyst for AP fraksjonen.

Småkraftforeninga fikk inntrykk av at orienteringen var nyttig. For Småkraftforeninga var det viktig å presentere bransjens viktigste utfordringer for den klart største fraksjonen i energi- og miljøkomiteen. Der har som kjent AP hele fem representanter.