NorGer har søkt om konsesjon

Sist fredag sendte NorGer inn en konsesjonssøknad til NVE om å få løyve til å bygge en ny kabel til Tyskland. Etter planen skal denne kabelen være ferdigstilt og i drift i 2015.
Småkraftforeninga er positivt innstilt til alle initiativ som øker overføringskapasiteten til utlandet og Norge trenger trolig en 10-12 nye kabler for å bli kvitt deler av kraftoverskuddet.

Trolig vil også EU stille krav til flere slike forbindelser i forbindelse med en mulig implementering av EUs fornybar direktiv i Norge.