NVE har sendt ut sikkerhets- og miljøtilsynsgebyrene for 2009

Mange småkraftverkseiere får i disse dager faktura fra NVE i posten. Gebyret er todelt, en som gjelder sikkerhetstilsynet og en som gjelder miljøtilsynet.
Sikkerhetstilsynet tar utgangspunkt i klassingen og gjelder kun der dam eller rørgate er klasset 1, 2 eller 3. En ny klasse 4 blir innført fra 2010.

Miljøtilsynet gjelder kun konsesjonpliktige anlegg.

Totalt blir drøyt 15 mill. kr fordelt i sikkerhetstilsynsgebyrer og drøyt 14 mill. kr i miljøtilsynsgebyrer.

Gebyrene representerer NVE kostnader ved tilsynene.

Minstesatsen for begge gebyrtypene er 2000 kr og mer info om utligning mv. finnes på NVEs hjemmesider, www.nve.no