Nytt system for tilknytning av småkraft til fordelingsnettet

Agder Energi Nett (AEN) og Elsmart Solutions AS presenterer en ny plattform for elektronisk søknad om tilknytning av småkraftverk til AEN sitt fordelingsnett. Søknad skjer via en egen portal og hvor saksbehandlingen og all korrespondanse skjer via portalen. Dette skal gi en mer effektiv saksbehandlingsprosess og likere tilknytningsvilkår.
Portalløsningen vil bli gjort tilgjengelig for andre nettselskapene og kan danne grunnlaget for en etterlengtet standard for tilknytning.

Småkraftforeninga hilser derfor initiativet velkommen. Vi vil komme tilbake til detaljene når systemet er operativt.