Småkraftmøte i Sunnfjord

I går ettermiddag ble det arrangert et småkraftmøte i Sunnfjord hvor blant annet Erling Sande deltok. Sande er som kjent leder av Stortingets energi- og miljøkomite og representerer Senterpartiet. Møtet, som samlet om lag 25 deltagere inkludert Småkraftforeningas styremedlem Rune Nydal, hadde fokus på nettproblematikken i fylket. Den er dessverre prekær, og løsningen er den planlagte 420 kV ledningen mellom Fardal og Ørskog. Konsesjonsvedtaket er anket og ligger nå til behandling hos OED.
Naturlig nok ble det også fokus på de lovede overgangsordningene knyttet til elsertifikatene men Sande var lite konkret rundt status i dette arbeidet.

Mer oppsiktsvekkende var det at det kom frem at fylkesmannens vurdering av konsesjonsspørsmålet for småkraftverk hadde meget stor gjennomslagskraft hos NVE.

NVE bekreftet at de fulgte fylkesmannens tilråding i sin konsesjonsplikt vurdering i bortimot 99% av sakene. Dette innebærer at fylkesmannen har en uforholdsmessig stor innflytelse på vedtaket om konsesjonplikt eller ikke, og i realiteten er det fylkesmannen som avgjør konsesjonspliktspørsmålet.

Småkraftforeninga mener dette er lite demokratisk og det fører trolig også til en unødvendig økning av konsesjonskøen.

Møtet ble avsluttet med en paneldebatt hvor Erling Sande, Terje Engvik Bondelaget, Geir Magne Verlo (NVE) og Thorbjørn Thue( lokal grunneigar) deltok.