Småkraftseminar på Skei i Jølster

Jordskiftefirmaet Dekar AS arrangerte i samarbeid med Småkraftforeninga et kveldsseminar om småkraftutbygging på Skei Hotell i Jølster. Om lag 40 deltakere fikk med seg foredrag “Hvordan komme i gang med småkraftutbygging” v/ Bjørn Lauritzen daglig leder Småkraftforeninga, “Hvem eier fallet?” og “Når den ene ikke vil”, begge ved jordskiftekandidat Lars Håvard Verkland, Dekar AS.
Verkland fokuserte blant annet på bruk av jordskifte og bruksordning som løsning på fastlåste situasjoner.

Dette er en stadig mer nyttet måte å få løst brukskonflikter ved småkraftutbygginger.

Småkraftforeningas to presentasjoner er lagt ut i dokumentbasen med tittel “Skei 10 november 2009” og “Skei 10 november 2009 ii”.