Vattenfall tilbyr 100% atomkraftgaranti til forbruker

Svenske Vattenfall tilbyr nå en leveringsgaranti til kunde om en bestemt energibærer. Det spesielle er at de gir en kjernekraftgaranti og profilerer kjernkraften som CO2 nøytral hvilket jo isolert sett er riktig. For oss i Norge virker en slik profilering av kjernkraft som et miljøgode noe underlig. Årsaken er selvsagt at kjernkraften har noen mindre hyggelige sider så som nedsmeltningsproblematikk og lagringsproblematikk.
Det går ikke frem om tilbudet også gjelder norske forbrukere.

Kjernkraften seiler opp som en betydelig utfordrer til andre energibærere og det er en reell fare for at dersom utbygging av mer trygge energibærere som småkraft og vindkraft problematiseres så vil kjernekraften få en rennesanse, med de ulemper det kan medføre.

Se www.vattenfall.se for mer info.