EBL er historie

Energibedriftenes landsforening EBL skifter i dag navn til Energi Norge. Bakgrunnen er et ønske om å favne bredere og markere økt fokus på klimautfordringene.
Småkraftforeninga synes det nye navnet er godt og regner med at en av grunnene også var det noe omstendelige gamle navnet.

Det er 266 medlemmer i Energi Norge. De fleste er i offentlig eie. Det er 15 000 sysselsatte i disse bedriftene, som er spredt over hele landet.

Se link for mer info.