Finansdepartementet har svart Småkraftforeninga

Småkraftforeninga ga Finansdepartementet innspill i forkant av Statsbudsjettet for 2010 om å legge til rette for økt bruk av elbiler/plug-in hybrider gjennom avgiftsletter. Finansdepartementet har nå svart på Småkraftforenigas innspill og viser til at det på neste års statsbudsjett er en dreining mot mer miljøvennlig biler gjennom å øke engangsavgiften for biler med høyt CO2 utslipp. Hovedstrategien til Finansdepartementet er ikke overraskende økte avgifter.
Småkraftforeninga mener dette ikke er nok. Samtidig som avgiftene økes for CO2 forurensende biler må samtidig avgiftene for CO2 nøytrale eller biler med lave CO2 utslipp også reduseres tilsvarende eller helst mer.

Finansdepartementet skriver videre at vårt innspill vil inngå i de løpende vurderingene av motorvognavgiftene.