Småkraftforeninga møtte Erling Sande

Småkraftforeninga møtte i dag lederen i Stortingets Energi- og miljøkomite Erling Sande (SP). Småkraftforeninga tok opp den anstrengte nettsituasjonen og behovet for overgangsregler knyttet til de kommende sertifikatene.
Sande er inneforstått med at det er nødvendig med en økt satsning på nettutbygging. Sande kunne imidlertid ikke gi noen nye lovnader i spørsmålet om å gi elsertifikatene tilbakevirkende kraft slik at småkraftverk etablert etter 01.01.2004 blir sertifikatberettiget.

Småkraftforeninga håper likevel at det er mulig å finne en løsning også for disse kraftverkene og viser til at Stoltenberg 1 regjeringen så sent som i mars 2008 ga nye garantier om at sertifikatordningen skulle omfatte kraftverk etablert etter 01.01.2004.