Energi Norge oppfordrer til å utsette investeringer

I siste nummer av Energiteknikk oppfordrer adm.direktør i Energi Norge Steinar Bysveen (tidli. EBL) om å utsette kostbare og risikofylte investeringer før overgangsreglene foreligger. Dermed får Småkraftforeninga følge i vår vurdering av situasjonen, og vi mener som tidligere at vi har en situasjon med byggestopp når det gjelder ny fornybar energiproduksjon.