Foreløpig ikke et eget elspotområde i Sogn & Fjordane

På grunn av den anstrengte nettsituasjonen i Sogn og Fjordane vurderer Statnett løpende om det skal etableres et eget elspotområde for regionen. De har imidlertid ikke planer om å innføre dette i nær fremtid, men som nevnt vurderes situasjonen løpende.
Innføring av et elspotområde vil, i en situasjon med mye innestengt produksjon, føre til lavere priser. Det gir et incitament for magasinkraften til å spare vannet (til magasinene er fulle) noe som innebærer en indirekte prioritering av den uregulerte kraftproduksjonen.