Småkraftforeninga møtte Felland

Småkraftforeninga var i dag i Olje- og energidepartementet og hadde et konstruktivt kontaktmøte med rådgiver Jarand Felland. Kontaktmøtet ble benyttet til å orientere hverandre om aktuelle næringspolitiske saker genenerelt og de kommende elsertifikatene spesielt.
Jarand har forståelse for Småkraftforeningas argumenter med viser til at det er to andre partier i regjeringen. Sagt på en annen måte; det er ikke alltid man får det som man vil eller ønsker.

Småkraftforeninga vil nå intensivere arbeidet med å få på plass en overgangsordning som inkluderer kraftverk etablert fra 2004.