Statnett øker marginaltapstaket til 15% fra 2010.

Statnett øker marginaltapstaket fra 10% til 15% med virkning fra 2010. Det kan medføre at tapssatsene til småkraftprodusent dermed øker med 5 prosentpoeng. Som kjent kommer tapet i distribusjonsnettet og i regionalnettet i tillegg til tapet i sentralnettet. Samlet marginaltap kan derfor i værste fall komme opp i 30% eller mer.
Så høye marginaltapssatser er et tegn på et overbelastet nett og at nettet bør oppgraderes.

Småkraftforeninga mener at nettapsproblematikken er undervurdert og at problemet har oppstått som en følge av en manglende symetri ved at kraftmarkedet ble liberalisert mens distribusjonen beholdt sine lokale monopoler.

Som en kuriositet kan nevnes at nettselskapene har fått medhold av NVE til å holde utregningene av marginaltapene hemmelige. Småkraftforeninga mener dette er en uholdbar situasjon og at det som et minimum må være full åpnehet om regnestykkene. Småkraftforeninga har forøvrig påklaget NVEs vedtak til OED.