Ap mot røkla

Som de fleste nå har fått med seg står Arbeiderpartiet ganske alene om å halvere avgiftsfritaket på biodiesel fra nyttår og en endelig utfasing av fritaket fra 2011. Opposisjonen frykter nå at avgiftsiveren vil nå elbilene også. Det er Frps Ketil Solvik-Olsen og Jan Vidar Hansen som frykter at avgiften skal spre seg til også andre fornybare energibærere så som el.
Småkraftforeninga skal ikke flagge sak i biodieselsaken, men synes det er underlig at fornybare og klimanøytrale løsninger motarbeides gjennom avgiftssystemet. En skulle anta at det motsatte var ønskelig.

Se link for mer info.